2019-03-22 21:38:00

Predavanje za roditelje na temu: Nasilje na internetu, protokol postupanja u slučaju nasilja i preventivni programi OŠ Pokupsko

Predavanje za roditelje su održale učiteljica Ana Bartolić i stručna suradnica pedagoginja Anita Beganović na temu: „Nasilje na internetu, protokol postupanja u slučaju nasilja i preventivni programi OŠ Pokupsko“. 15.ožujka je bilo predavanje organizirano za roditelje učenika nižih razreda, a 22.ožujka  za roditelje učenika viših razreda.

Učiteljica informatike Ana Bartolić je roditeljima priredila mali kviz, nakon čega je uslijedilo predavanje vezano za nasilje na internetu, ukazala na pravila i zamke koje se kriju na društvenim mrežama, prikazala jedno malo istraživanje koje je provela s našim učenicima u razredu na zadanu temu.

Pedagoginja Anita Beganović je stavila naglasak vezano za protokol postupanja u slučaju nasilja i prikazala roditeljima raznolikost preventivnih aktivnosti koje se ostvaruju u našoj školi u suradnji s našim učenicima i vanjskim suradnicima.

Izvor: pedagoginja Anita Beganović


Osnovna škola Pokupsko