2019-10-03 10:03:41

Europski dan jezika

Učenici  petog,šestog i sedmog razreda obilježili su Europski dan jezika na satovima engleskog jezika.

Europski dan jezika  koji se obilježava 26.rujna,temelji se na inicijativi Vijeća Europe.

 Cilj akcijskog dana  je vrjednovanje svih jezika i kultura. Veća pozornost  se stavlja na očuvanje

bogate baštine 200 europskih jezika.


Osnovna škola Pokupsko