2019-12-12 15:23:57

Dan UNICEF-a

U četvrtak, 12. prosinca, učenici šestog razreda, na satu geografije, obilježili su Svjetski dan UNICEF-a.

UNICEF (United Nations Children's Fund) ili Dječja zaklada UN-a osnovan je 11. prosinca 1946., sa sjedištem u New Yorku, isprva radi pružanja pomoći djeci Europe nakon Drugog svjetskog rata. Danas je cilj UNICEF-a osigurati da svako dijete u svijetu ostvari svoje pravo na zdravstvenu skrb, obrazovanje, zaštitu i jednakost. UNICEF se u svom radu vodi „Konvencijom o pravima djeteta“, najvažnijim ugovorom o pravima djeteta, prihvaćenoj na Općoj skupštini UN-a 1989. godine.

Na današnjem satu, učenici su najprije pogledali kratki video „Samo dijete“, a zatim pročitali brošuru o Konvenciji o pravima djeteta na jeziku prilagođenom djeci. Iznijeli su svoja mišljenja o dječjim pravima koja smatraju jako važnima. Na kraju sata, odigrali smo kviz o dječjim pravima „Čovječe, ispravi se!“, gdje smo ponovili i utvrdili sadržaje naučene o Konvenciji te stekli diplomu s titulom Pravobrankice, odnosno Pravobranka.

Izvor: Nevenka Domitrović


Osnovna škola Pokupsko