2020-03-13 13:11:05

Nastava na daljinu

Za potrebe organiziranja nastave na daljinu izradili smo virtualnu zbornicu za učitelje koju učitelji mogu pronaći na slijedećoj poveznici i prijaviti se svojim AAI šiframa:

https://office365.skole.hr/default/login

Sve važne informacije za učitelje ravnateljica škole ostavljat će u virtualnoj zbornici.

Učenici mogu pogledati upute na poveznici:https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/03/Microsoft-Teams-U%C4%8Denici.pdf

Video lekcije učenici mogu pogledati na poveznici:https://skolazazivot.hr/video-lekcije/

Učenici se u virtualne razrede mogu uključiti putem poveznice:https://office365.skole.hr/default/login

Razrednici imaju otvorene dogovorene komunikacijske kanale s učenicima i roditeljima.


Osnovna škola Pokupsko