2020-03-27 12:39:18

Opće smjernice za organizaciju nastave na daljinu

Na slijedećoj poveznici možete naći smjernice za organizaciju nastave na daljinu:

https://skolazazivot.hr/preporuke-o-organizaciji-radnoga-dana-ucenika-tijekom-odrzavanja-nastave-na-daljinu/#_Toc36118883


Osnovna škola Pokupsko