2020-04-22 10:12:00

Šalabahteri za nastavu na daljinu

Kako bi se učenicima pomoglo da  lakše komuniciraju putem e-maila, da ih se uputi u preferirane stilove učenja, metode učinkovitog učenja, aktivno čitanje i načine vođenje bilješki, pamćenje i tehnike zapamćivanja te organizaciju pisanja eseja ili seminara,  izrađen je šalabahter kojeg možete pronaći na slijedećoj poveznici:

https://skolazazivot.hr/salabahteri-za-nastavu-na-daljinu/


Osnovna škola Pokupsko