2020-05-02 18:53:42

Otvaranje škola od 11. svibnja

Od 11.svibnja planira se povratak u školu za učenike 1.-4.razreda koji ispunjavaju uvjete navedene u dokumentima:

-Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vijesti/2020/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

-Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave

https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/

Molimo roditelje da pozorno pročitaju navedene dokumente. ​
Učiteljice će putem komunikacijskog kanala poslati anketu kako bismo vidjeli koliko roditelja ima potrebu dovoditi svoje dijete u školu i kako bismo osigurali sve uvjete za siguran boravak i rad učenika i zaposlenika.
 

Osnovna škola Pokupsko