2020-06-12 08:26:01

Promet-upoznajmo prometne znakove i prometna sredstva

Nakon usvajanja prometnih znakova,učenici 2.razreda, dobili su zadatak da pokušaju  sami napraviti prometnicu i prometne znakove. U svojim igračkama pronašli su različite figure i prometna sredstva(prometala). Prometne znakove i prometala su i sami izrađivali od materijala koji su imali u svom domu. Koliko su bili kreativni pokazuju i fotografije u prilogu. Na kraju su se poigrali sa svojim ukućanima i na taj način ponovili sve što smo do tada naučili.

Za nagradu,učiteljica Jasminka je svakom učeniku izradila značku u digitalnom alatu Badges.

 


Osnovna škola Pokupsko